خوش آمدید

بازدید کارگروه اشتغال استان از روستاهای جنوبی بخش دلوار

به منظور تسهیل در زمینه اشتغال و گردشگری و حفظ بافتهای روستایی بخش دلوار برای دومین بار کارگروه اشتغال استان از بافتها، منازل قدیمی و کارگاها و نمایشگاه صنایع دستی حوزه جنوبی بخش دلوار بازدید بعمل آوردند.


گزارش تصویری:


  • 756 بازدید
  • 0 نظر