خوش آمدید

بازدید معاون استاندار و فرماندار تنگستان از پروژه ماهی در قفس در بخش دلوار

رفیعی پور فرماندار تنگستان:

سرمايهگذاري بايد با توجه به ظرفیتهای شهرستان تنگستان  با ضريب اشتغال زايي بالا برای مردم این شهرستان صورت گيرد.


به گزارش خبرساحلی،بازدید و جلسه رفع موانع پروژه پرورش ماهی درقفس با حضور معاونت اقتصادی استاندار،فرماندار تنگستان،بخشدار دلوار ،مدیرکل جذب سرمایه گذاری ،شیلات استان و دیگر مسئولین مربوطه در محل این پروژه واقع در جنوب بخش دلوار روستای چاهپهن انجام گرفت.

فرماندار تنگستان در بازدید از طرح پرورش ماهی در قفس سینا پروتئین گستر در روستای چاهپهن بخش دلوار اظهار نمود: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه، پرورش 10 هزار تن آبزی (دربلند مدت 50 هزار تن ) تحت عنوان ماهی در قفس در دستور کار این طرح است که حفظ و مدیریت ذخایر آبزیان دریایی ،کاهش فشار صید و برداشت از دریا، دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد توسعه اشتغال از اهدف اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در دریا است.

فرماندار تنگستان با توجه به اهداف دولت در امر توسعه و ایجاد اشتغال پایدار بیان نمود: جذب و ارتباط سرمایه گذاران در حوزه های مختلف بویژه آبزی پروری در شهرستان تنگستان در اولویت برای تامین اشتغال و معیشت مردماین دیار صورت پذیرد.


  • 367 بازدید
  • 0 نظر