خوش آمدید

اطلاعیه مهم اداره صنعت و معدن تنگستان به انبار دارهای واحد های صنفی در تنگستان

موضوعات : فرهنگی, اقتصادی

اطلاعیه مهم اداره صنعت ومعدن و تجارت تنگستان:

قابل توجه کلیه واحدهای صنفی دارای انبار سردخانه مستقل و واحدهای تولیدی تعاونی های مرزنشین و مصرف داری انبار مستقل کالا


بر اساس مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا می بایست در سامانه جامع انبارها به آدرس اینترنتیwww.nwms.irثبت گردد.

لذا کلیه دارندگان مراکز نگهداری کالا از جمله واحدهای صنفی دارای انبار و سردخانه مستقل ،واحدهای تولیدی،تعاونی مرزنشین و مصرف هرچه سریعتر نسبت به ثبت در سامانه فوق الذکر اقدام نمایند.


  • 554 بازدید
  • 2 نظر