خوش آمدید

احمدی نژاد در انتخابات مجلس حتما شرکت می کنم اما...

احمدی نژاد در انتخابات مجلس حتما شرکت می کنم اما...


دکتر احمدی نژاد با حضور در یکی از شهرکهای تهران به دیدار خواهر

به گزارش یکی از سایت های خبری ، بزرگتر خود رفته بود که هنگام خروج با من روبرو شد وبدون معطلی یک فریم بدون نگاه کردن به ویزور از ایشان گرفتم و با خنده و تبریک سال نو تا کنار ماشین ایشان را همراهی کردم و در این مسیر کوتاه سوال کردم آقای دکتر نظرتان در مورد نامگذاری امسال چی؟ و ایشان با نشان دادن محافظ قوی هیکل خود گفت اینها جواب شما  را میدن و با گفتن امان از دست بولتن در ماشین را باز کرد و سوال دوم را پرسیدم آقای دکتر برنامه ای برای انتخابات پیش روی مجلس دارید که دوباره با خنده ای اشاره به همراهان کرد و با نشان دادن من گفت:ایشان از رانت همسایگی استفاده میکنه و در حال خداحافظی اعلام کردند (حتما در انتخابات مجلس شرکت میکنم)  البته با توجه به شناختم از دکتر یقین دارم خبرنگار دیگری سوال کند و تایید خبر را پیگیری کند ایشان با خنده میگویند من منظورم مشارکت در رای گیری بود همین...

  • نویسنده : admin
  • تاریخ : سه شنبه 5 فروردين ماه 1393
  • 484 بازدید
  • 0 نظر