خوش آمدید

احمدي نژاد با تاييد رهبري کانديدا مي شود

احمدي نژاد با تاييد رهبري کانديدا مي شود


احمدي نژاد با تاييد رهبري کانديدا مي شود/روابط احمدي نژاد ومشايي بسيار مستحکم است روابط برادرانه و دوستانه ميان احمدي نژاد و مشايي هيچگاه تحت تاثير مسائل سياسي قرار نداشته است .

علي اکبر جوانفکر،مشاور محمود احمدي نژاد در گفتگو با آريا درباره کانديداتوري محمود احمدي نژاد در انتخابات آينده مي گويد :دکتر احمدي نژاد سرباز ملت ايران و نظام اسلامي است و هر گاه شرايط کشور اقتضا کند و رهبري معظم انقلاب نيز بر آن مهر تاييد بزنند ، ايشان به وظيفه خود عمل خواهد کرد.وي درباره جدايي احمدي نژاد از مشايي نيز تاکيد مي کند:روابط برادرانه و دوستانه ميان آقاي احمدي نژاد و آقاي مشايي بسيار مستحکم است.

ادامه اين گفتگو را در ذيل بخوانيد:

شما قبلا در گفتگو با يک هفته نامه فرموده بوديد اگر شرايط فعلي ادامه يابد به آقاي دکتر احمدي نژاد توصيه مي کنيد در انتخابات آينده کانديدا شود، آيا همچنان براين نظر تاکيد داريد؟
صحبت کردن درباره انتخاباتي که قرار است سه سال ديگر برگزار شود بسيار زودهنگام و دور از واقعيت خواهد بود. توصيه بنده به دکتر احمدي نژاد براي نامزدي در انتخابات 96 يک بحث است و پذيرش آن از طرف ايشان بحثي ديگر.  بنابراين بهتر است واقعي تر به صحنه نگاه کنيد و پرسش هاي شما نيز با واقعيت هاي ملموس و قابل فهم ، همخوان و هماهنگ باشد.

آقاي داوود احمدي نژاد روز گذشته گفته اند که برادرشان در انتخابات رياست جمهوري کانديدا خواهند شد آيا اظهارنظر ايشان را تاييد مي کنيد؟

 دکتر احمدي نژاد سرباز ملت ايران و نظام اسلامي است و هر گاه شرايط کشور اقتضا کند و رهبري معظم انقلاب نيز بر آن مهر تاييد بزنند ، ايشان به وظيفه خود عمل خواهد کرد.

آقاي داوود احمدي نژاد در ادامه اظهار نظرشان گفته اند آقاي احمدي نژاد از آقاي مشايي و بقايي جدا شده اند اما تصاويري که از ايشان مخابره مي شود هميشه آقاي احمدي نژاد در کنار آقاي مشايي ديده مي شود آيا اتفاق جديدي افتاده است؟

روابط برادرانه و دوستانه ميان آقاي احمدي نژاد و آقاي مشايي بسيار مستحکم است و هيچگاه تحت تاثير مسائل سياسي قرار نداشته است . سوابق کاري آقاي مشايي نشان مي دهد که ايشان همواره يک شخصيت فرهنگي و پژوهشي بوده است . مديريت راديو ، معاونت فرهنگي شهرداري تهران و سازمان ميراث فرهنگي از جمله سوابق برجسته خدمتي ايشان است که فعاليت همه آنها فرهنگي و غير سياسي است. حضور ايشان در انتخابات رياست جمهوري نيز بنا به خواست دکتر احمدي نژاد بود و الا خود ايشان تمايلي به شرکت در انتخابات نداشت. فکر مي کنم آقاي مشايي براي هميشه از سياست کنار کشيده باشد و بعيد مي دانم که بار ديگر در اين عرصه حضور پيدا کند.

لطفا بفرماييد با شناختي که شما از آقاي دکتر احمدي نژاد داريد ايشان از منتقدان وضع فعلي در سياست خارجي و خصوصا پرونده هسته اي هستند يا از مدافعان وضع فعلي بشمار مي آيند؟
 آقاي احمدي نژاد سخنگو ندارند و اگر موضعي داشته باشند خودشان اعلام مي کنند.من تصور مي کنم عملکرد پر اشتباه دولت يازدهم در اداره کشور طي يک سال گذشته ، جاي هيچگونه دفاعي را باقي نگذاشته است. با کمال تاسف بايد بپذيريم که کشور در طول اين مدت هيچ حرکت رو به جلويي را تجربه نکرده است و ما يا درجا زده ايم و يا عقب گرد داشته ايم. در خصوص پرونده هسته اي نيز فکر مي کنم که اصلي ترين سرمايه ملي و دستاورد کشور را به ثمن بخس از دست داده ايم .

 

راه موفقيت ملت ايران از تکيه بر توانمنديهاي داخلي مي گذرد اما دولت يازدهم سرنوشت کشور را به تصميمات 1+5 گره زده است و فکر مي کنم از اين رهگذر آسيب هاي بيشتري خواهيم ديد. 


  • نویسنده : admin
  • تاریخ : سه شنبه 13 خرداد ماه 1393
  • 487 بازدید
  • 0 نظر